Index of Thailand Athletes

>> January 25, 2014

MEN
SPRINTS
วัชระ สอนดี Watchara Sondee b.9-4-83… 100m 10.30 Vientiane 13-Dec-2009;
ทวีศักดิ์ พูลทอง Taweesak Poolthong b.7-7-87… 100m 10.51 Taipei 17-7-2006;
อรรถพล ประจำมูล Weerawat Pharueang b.11-3-91 … 100m 10.61 Vientiane 15-12-2012; 4x100m 39.54 Daegu 4-9-2011;
นรากร ไชยประเสริฐ Narakorn Chaiprasert
ทศพร บุญหาร Thossaporn Bunhan
พูมมนัส จัทร์เข็ม Apinan Sukaphai
เบญจรค์ ไชยรัตน์ Benjarong Chairak
วีระวัฒน์ พาเรือง Attapol Prajummoon
สมโภชน์ สุวรรณรังสี
จรัญ สะเทิงรัมย์ Jaron Sathoengrum
รัตนพล โสวัน Ruttanapon Sowan
กฤษดา นามสวรรณ Kritsada Suvarnabhumi
คชา สวางเยน Kacha Sawangyen
สมชาย กิติสุนทรรักษ์
นายจิรพงศ์ มีนาพระ Jirapong Meenapra b.5-11-93 … 60m 6.77 Hangzhou 18-2-2012; 100m 10.39 Chiang Mai 15-12-2012; 200m 21.25 Bangkok 3-11-2010; 4x100m 39.09 Guangzhou 26-11-2010;
แอนดรูว์ ภูมินทร์ เอมสวนะ
นายกิตติศักดิ์ พิรักษา
นายจรัญ สะเทิงรัมย์
นายรัตนพล โสวัน
กฤษดา นามสุวรรณ์ Kritsada Suvarnabhumi
อภิสิทธ์ พรมแก้ว
พลฯ สมชาย กิตติสุนทรรักษ์ Somchai Kittisunthornrak
พนม พุดซา Panom Pudsha
แอนดรูว์ ภูมินทร์ เอนสวนะ Andrew Phumin Emsavana … 200m 21.92 Hatyai 29-4-2012;

SPRINTS 400 M
ศุภชัย ฉิมดี suppachai chimdee
สหรัฐ สัมมาญาณ saharat summayarn
เบญจรค์ ไชยรัตน์ benjon chairat
ชนาธิป รักบุรี Chanatip Ruckburee
ศรีขรินทร์ วรรณสา
จักรกฤษณ์ ปัดถาสาย Jakthip Phocharoen (phatsai?)
ตรีเนตร กฤษดานุกูลวงศ์ Kritsada Namsuwan

HURDLES
จำรัส ฤทธิเดช Jamras Rittidet
สุริยา จุดาศรี Suriya Judasri
สุพรรณ วงศ์ศรีเผือก Suphan Wongsriphuk
นิชานนท์ คงพิมาย Nichanon Pongphimai
กิตติพงษ์ คงดี
นิชานนท์ พงษ์พิมาย
สุพรรณ วงษ์ศรีเผือก
ชาญวิทยะ ขันผง
กิตติพงศ คงดี Kittipong Kongdee
ณรงศ์เดช จันทร์ใจ Narongdech Janjai
400MH
วิริยะ เพิ่มพูล
พัดยศ คล่องงาน Phatyos Klong-Ngam
พัฒน์ยศ คล่องงาน Nitiphon Wuthi
กิตติคุณ บูชากุล Kittikun Buchakul

MIDDLE DISTANCES
นายวัชรินทร์ แวกาจิ
วัชรินทร์ แวกาจิ
สมวิชัย คุ้มครองโชค
สิทธิพร สังข์ทอง Sitthiporn Songthong
อส.ทพ. สิทธิพร สังข์ทอง
ธุวานนท์ ทอนชาติ Thuwanon Thongcart
Steeplechase
ปฏิการ เพชรศรีชา

LONG DISTANCES
อุ้มยศ กิจอุดม Umyos Kit-Udom
ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน
สัญชัย นามเขต Sanchai Namkhet
บุญถึง ศรีสังข์ Boonthung Srisung
ปฎิการ เพชรศรีซา
อำนวย ต้องมิตร
ภัทรพล น้อยหมอ
ฤษตพล วัชรสกุลวงศ์ Krittapol Watcharasakulwong
ณัฐวุฒิ อินนุ่ม Nutthawut Innum
ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม Nutthawat Innum
ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน
สมวิชัย คุ้มครองโชค Somwichai KUMKRONGCHOK
วินัย หล้าพอ Winai Lahpoh

ROAD RACING
จรัญ จูเปาะ JARAN JUPAU … H-MAR 1:13:06 Songkhla 26-Aug-2012;
ธีรชัย ระยะศรี THEERACHAI RAYASRI … H-MAR 1:13:45 Pattaya 15-Jul-2012;
ปฎิการ เพชรศรีซา PADIGAN PHETSRISA … MAR 2:38:00 Samui 23-Sep-2012;

JUMPS (LJ/TJ)
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา Supanara S.Ayudhaya
ธีรยุทธ พิลาคง Theerayut Philakong
วรัญญู คงนิล Warunyu Kongnil
นัทธกร ผ่องสูงเนิน
ปรัชญา เทพรักษ์ Prutchaya Thepparak
วรัญญู คงนิล Krongkeat Wangsa
สรศักดิ์ ศรีนารักษ์
สุรเกียรติ ทวีเฉลิมดิษฐ์ Surakeat Thaweechalermdit
การรอคอย Supawat Klanjai
จารุพัฒน์ พวงไม้ Jaruphat Phuangmai ???

POLE VAULT
สมพงษ์ โสมบ้านกวย Sompong Saombankuay
กรีฑา สินธวาชีวะ Kreetha Sintawacheewa b.27-12-89 … PV 5.24 Chiang Mai 11-12-2012; Dec 5952 Bangkok 5-11.2012;
พิชิตพล สิงห์ทองหอม Charnwit Phunphong
สิทธิ์ศักดิ์ คำสุข Sitthisak Kamsuk
ชาญวิทยะ ขันผง Charnwitya Kunpong
ปรณต ภู่ระหงษ์ Kronthawat Thuntheeraphab

HIGH JUMP
ปราโมทย์ พุ่มอุไร Pramote Poom-urai
สุชาติ สิงหากลาง Suchart Singhaklang
ศิริวัฒน์ อุปลา Siriwat Ubla (hj)
ครองเกียติ วังสา
วศิน เกื้อธนสกุล Wasin Kueathanasakul

SHOT PUT
ชัชวาล พลเยี่ยม Chatchawal Polyemg
พร้อมรบ จันทิมา Promrob Janthima
สถาพร ขจร
ธวัฒ คชินทร์ Thawat Kachin b. 30-8-94;
ธวัฒ คชินทร์
Suphawuth Weeracharoen
ยุทธ พินิจจิตร Sarayudh Pinitjit
ปฏิภาณ แสงสิงห์ Pathipan Saengsing
ปัญญวุธ บำรุง Panyawut Boonrung

DISCUS
ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์ Kwanchai Namsonboon
วันสว่าง สวัสดี Wansawang Sawatdee
ณรงค  เบ็ญจรูญ Narong Benjaroen
สถาพร ขจร Sathaporn Khajorn
ภัทรพงศ์ โคศรี

HAMMER
ตันติพงษ์ เพชรไชยา Tantipong Phetchaiya
ยงจรส กันจู Yongjarus Gunju
เอกชัย มณีพันธุ์เจริญ Ekkachai Maneephancharoen
ปฏิภาณ แสงสิงห์ Patiphan Saengsing
มนตรี พรมโพธิ์
วิชิต หอมทวนลม
มนตรี พรหมโพธิ์ Montree Prompho
ณัฐพล ทองศรีสุข Natthapol Thongsrisuk
บุญกอง เสน่ห์พูด
พีรพล ชิดโพธิ์ Peeraphon Chitpho
บุญกอง เสน่ห์พูด Bungong Sanephood
พีรพล ชิดโพธิ์

JAVELIN THROW
นนทัช พลานุพัฒน์ Nonthuch Phalanuphat
หัสดิน รอดมณี Hutsadin Rodmanee
พีระเชษฐ์ จันทรา Perrachet Janthra
สัญญา บัวทอง
รัฐฐวุฒิ จันทร์ดอน
ปิยะศิริ อินทะประสงค์ Piyasiri Intaprasong

DECATHLON
พงษ์พัฒน์ อ่างแก้ว Pongpat Angkaew
บุญเกต ชาลอน Boonkete Chalon
สุเมธ อยู่แล้ว
ชาญวิทยะ ขันผง Charnwitya Kunphong b.26-1-92 … Dec 6101 Bangkok 5-11-2012;
ปิยะศักดิ์ กูมุกดา
ปิยะศักดิ์ กูมุดา Piyasak Koomuda

WALKS
วีระพันธุ  อนันชัย Veerapun Annunchai
กิตติพงษ์ จอนด้วง Kitthipong Johnduang
ราชเพชรยางกูล จักรแก้ว Ratphet Jakkaew
วีระพันธ์ อนันตชัย Veerapun Annunchai
อุกฤษ ์ ศรีสง Ukrit Srisong

WOMEN

MIDDLE DISTANCES
พรกมล ไตรแก้ว Pornkamol Traikaew
ดวงใจ ศรีประสิทธิ์ Duangjai Sriprasit

HEPTATHLON
จรรยา โสภณ Jaya Sophon … 4284 Hatyai 3-5-2012;

updated 1-Feb-2013

Post a Comment

ASIAN LEADERS (Men)

To be updated

STATISTICS

STATISTICS

ASIAN LEADERS (Women)

To be updated

Statistics


ARCHIVES

Copyright © 2009-2018, AdrianSprints.com . All Rights Reserved . Policy . Term of Use
Sports Top Blogs Sports blogs & blog posts Free Web Stats

Back to TOP